​NanoLink Spårsändare

GPS Tracker​

​NanoLink GPS Tracker, en liten smidig spårsändare med GPS, integrerat batteri och SIM kort. Med fem smarta spårnings profiler löser den de flesta behov av spårning och bevakning av din utrustning. Larmar vid rörelse och förflyttning. I NanoLink app väljer du önskad bevakningsprofil.  Batteritiden är imponerande 4 år vid en positionering per dygn. Batteritiden varierar beroende på vald spårningsprofil. Sändaren behöver ingen yttre strömkälla, den är lätt att placera, vibrationstålig och vattentät.

​Lämplig för utrustning som lånas eller hyrs ut och som stöldskydd.

​Mått: 65x65x24 mm

Vatten och dammtät (IP67) 

NanoLink GPS Tracker spårningsprofiler

Rörelsebevakning

Aktiveras vid rörelse. Uppdaterar sin position när den varit stilla i en timme. Skickar inte positioner under förflyttning. Skickar också sin position efter 7 dagar om den inte flyttats. Batteriets livslängd kommer att bero på antalet förflyttningar.

Var 8:e timme

Uppdaterar sin position var 8:e timme. Välj med eller utan rörelsebevakning. Med rörelsebevakning aktiverad kommer den att uppdatera sin position även vid rörelse. För utrustning med starka vibrationer rekommenderas profilen utan rörelsesensor. Batteritid cirka 1 år.

Var 24:e timme

Uppdaterar sin position var 24:e timme. Välj med eller utan rörelsebevakning. Med rörelsebevakning aktiverad kommer den att uppdatera sin position även vid rörelse. För utrustning med starka vibrationer rekommenderas profilen utan rörelsesensor. Batteritid cirka 4 år.

Var 7:e dag

Uppdaterar sin position efter 7 dagar eller vid rörelse. Batteritid cirka 10 år.

Live-spårning​

Skickar sin position var 15: e minut under förflyttning och 15 minuter efter den sista rörelsen. Skickar också sin position efter 7 dagar om den inte flyttats.

​NanoLink spårsändare

Vår gröna sändare ger en frekvent och uppdaterad positionering av
utrustning med GPS position från användarens mobiltelefon. Med sändaren monterad på din utrustning kommer NanoLink app identifiera utrustningen i dess närhet och uppdatera systemet med position, användare och tidpunkt så att alla medarbetare kan se vart utrustningen är och vem som använder den. Lämnas utrustningen kvar på arbetsplatsen kommer systemet att visa den senast kända platsen.

Den här sändaren är lämplig för både personlig och gemensam utrustning.

Mått:38x25x13 mm

Batteritid: 4 år​

Vatten och dammtät (IP67)

NanoLink QR-kod

Systemet har stöd för att märka utrustningen med QR kod.  Vi tillhandahåller en robust klisteretikett men även andra typer av QR märkningar går att använda. Vid avläsning uppdateras systemet med plats, tid och användare. Att använda märkning med QR-kod på personlig utrustning ger ett bra stöd för att hålla reda på vad respektive person har i sin personliga utrustning.

Lämplig för både mindre utrustning och personlig utrustning där man inte behöver en aktiv spårning och positionering. 

NanoGate​

NanoGate är en basstation för NanoLink spårsändare. Den är  avsedd att monteras i tex ett verktygsförråd. NanoLink kommer då att i realtid visa vilken utrustning som finns inom basstationens räckvidd. Med en NanoGate i verktygsförrådet behöver man inte riskera att upptäcka att det man söker inte finns på plats och behöver heller inte ringa till kontoret och be någon kollega gå ut och leta efter utrustningen som söks.  Vid behov kan flera basstationer användas parallellt för att täcka en större yta eller fler lokaler. ​​ NanoGate  täcker normalt en yta på 400m2 . Basstationen levereras med en rundstrålande antenn och en riktantenn.

NanoGate är ett tillval som kompletterar NanoLink spårsändare fint men är inget som måste finnas  i systemet. 

NanoGate kan även användas för att skapa ett sk mesh system för inomhus positionering i en större anläggning, då blir man inte lika beroende av att alla användare har en telefon med appen installerad.

Kontakta oss så hjälper vi till att utforma en lösning för ditt behov.

Ansluts till ett lokalt nätverket med en nätverkskabel och drivs med en 230V transformator.

Mått: 68x68x25mm

Om Nanolink​ sweden AB

NanoLink Sweden AB

Org nr: 559172-0387

Adress

Låkebergsgatan 40, 423 34 Torslanda
Hitta till oss »

Kontakta oss

​Telefon: 031-79 77 320

Email: support@nanolink.com