FAQ​

​Frågor om appen

​Frågor om NanoLink spårsändare, GPS Tracker och QR-kod 

Frågor om NanoLink Cloud

Frågor om NanoGate​

Behöver mina anställda registrera eller skanna något när de hämtat eller lånat en maskin?

- Är produkten märkt med NanoLink spårsändare är systemet helt automatiskt och sköter sig självt. Det är appen i telefonen/läsplattan som håller koll på vem som har vilken utrustning. De anställda kan fokusera på sina verkliga arbetsuppgifter.
​- Använder man QR-kod för märkning behöver koden skannas med appen för att position, tid och användare skall uppdateras.

Innehåller NanoLink spårsändare en GPS?

- NanoLink spårsändare (den gröna spårsändaren) innehåller en BLE-modul som som kommunicerar med appen i mobiltelefonen/läsplattan.
​- NanoLink GPS Tracker innehåller en GPS sändare och även en GSM modul för kommunikation via GSM nätet.

Vad är det för mått på spårsändaren?

- NanoLink spårsändare (den gröna spårsändaren) är 38x25x13 mm (LxBxH).

- NanoLink GPS Tracker är 65x65x24 mm (LxBxH)

Hur länge varar batteriet i spårsändaren?

- För NanoLink spårsändare (den gröna spårsändaren) är batteritiden  minst fyra år?
​- För NanoLink GPS Tracker beror batteritiden vilken spårningsprofil som används, se avsnittet produkter för mer detaljer. 

​Hur fungerar NanoLink spårsändare?

-Spårsändaren kommunicerar med mobiltelefonen/läsplattan via en radiosignal (industriell BLE). När mobiltelefonen/läsplattan tar emot en signal från spårsändaren skickar den information om utrustnings id, position, tid och användare till NanoLink cloud-servern. Den här informationen blir sedan tillgänglig för alla NanoLink användare i företaget oavsett om de använder en mobiltelefon/läsplatta eller PC.

Går det att spåra stulen utrustning?

- Det beror på vilken spårsändare produkten är märkt med.
NanoLink spårsändare (den gröna spårsändaren) är inte avsedd för att spåra stulna produkter. Spårsändaren behöver få kontakt med en mobiltelefon med NanoLink appen installerad för att positionen skall bli känd. Det finns möjlighet att använda andra NanoLink  användares telefoner för att positionera en förlorad produkt. Detta görs genom att man aktiverar bevakningsfunktionen för den förlorade produkten. Med bevakningen aktiverad kommer produktens ägare att få ett meddelande positionen för produkten så snart den dyker upp inom räckvidden för en NanoLink användares telefon. Meddelandet är helt anonymt.

NanoLink GPS Tracker är byggd för stöldspårning av  produkter och utrustning. 

Är det möjligt att använda NanoLink för att kontrollera utrustning utan att montera på en spårsändare?

- Ja, du kan lägga upp hur många utrustningar och vilket material som helst i systemet och ha god hjälp av materialstyrningsmodulen för ex periodiskt underhåll, teknisk dokumentation. NanoLink hanterar märkning med GPS Tracker, NanoLink spårsändare (den gröna), märkning med QR-kod och produkter utan märkning.   

- Märkning med QR-kod är ett bra alternativ för utrustning som man inte vill eller behöver den automatiska spårbarheten på. När koden skannas med appen kommer systemet att föra in information om position, tid och användare. Den här informationen ligger var till nästa gång QR-koden skannas och då uppdateras systemet med nya uppgifter. Detta är ett smidigt sätt att märka upp personlig utrustning på och gör det enkelt att hålla reda på vilken utrustning varje anställd har.

Många av våra kunder använder också systemet för att göra säkerhetsdatablad för olika kemiska produkter i verksamheten tillgängliga direkt i användarnas telefoner. 

Kan jag använda en läsplatta istället för en mobiltelefon?

- Ja, bara den har GPS, Bluetooth 4.0 och är ansluten mot internet. Operativsystemet måste vara iOS eller Android

Kan jag använda enbart en PC och ingen mobiltelefon eller läsplatta?​

- Nej, vi rekommenderar normalt inte det. 

- Vill man enbart använda systemet för materiel styrning utan märkning på produkterna går det bra att göra detta utan mobiltelefoner, men då kommer systemet inte att kunna positionera produkterna.

- Det går också att använda NanoGate för att bygga ett sk. mesh-system tex i en industrilokal eller industriområde. Se nedan om NanoGate.

Fungerar det på alla mobiltelefoner och läsplattor?

- Normalt ja. Men operativsystemet måste vara minimum iOS 9.01 eller minimum Android Kitkat 4.4.2 . 

Är det möjligt att skapa upp utrustning direkt i appen?

- Nej, utrustning kan bara skapas i cloud-tjänsten . Du kan dock använda cloud-tjänsten från både dator och mobila enheter som ex läsplatta och mobiltelefon. NanoLink cloud anpassar sig automatiskt till aktuell skärmstorlek och på ex en mobiltelefon ser cloud-tjänsten ut och beter sig som som en vanlig app.

Är det användbart för att följa en fordonsflotta?

- Är det ett system för att följa och styra fordon som rör sig längs vägarna eller ett system för körjournaler du vill ha skall du köpa ett system som är byggt för fordon i stället.

- Är du ute efter att kunna se positioner, användare och hålla koll serviceplaner och kontrollbesiktning etc fungerar NanoLink mycket bra även till fordon.

Kan systemet användas för positionering inomhus? (IPS)

- Nej, för tillfället har vi inget system för inomhus positionering.

​Vad är NanoGate?

- NanoGate är en basstation för NanoLink spårsändare (de gröna spårsändarna) som är avsedd att monteras i ex ett förråd eller lager.  NanoGate är en aktiv mottagare och känner i realtid av vilka produkter som finns i dess närhet. Informationen om vilka produkter som finns i det aktuella lagret/förrådet skickas till NanoLink cloud  och blir synligt för alla användare. Med en NanoGate i förrådet behöver man inte riskera att upptäcka att just den utrustning man söker inte är på plats. NanoGate gör också att man inte behöver ringa till kontoret och be någpn kollega kontrollera att det man söker finns på plats.

Måste man ha en NanoGate för att systemet skall fungera?

- Nej, NanoGate är ett komplement till positionering via användarnas appar.

Hur ansluts NanoGate?

- NanoGate ansluts till ett nätverk med en nätverkskabel och strömförsörjs med en 230V transformator.

- För mobilanslutning kan NanoGate anslutas till en mobil router via nätverkskabel.

Hur stor yta täcker NanoGate?

- Räckvidden är ca 400m2.

Kan man ansluta flera NanoGates till samma konto?

- Ja, behöver man täcka en större yta eller har flera byggnader/lager går det bra att ansluta fler basstationer.

- Det går också bra att bygga ett mesh av flera basstationer i ex en industribyggnad eller ett industriområde. Systemet kommer då att positionera produkterna efter den basstation som är närmast. I ett mesh system fungerar NanoLink även utan mobiltelefoner och app.

Vad är det för skillnad på de två antennerna som levereras med NanoGate?

-NanoGate levereras med både en rundstrålande antenn och en riktantenn. Den rundstrålande antennen är en "vanlig antenn" som fungerar bra i de flesta installationer.  Riktantennen har ett riktat mottagarområde och känner därför bara av spårsändare om finns i en sektor på ca 180 grader framför antennen. Det avgränsade sökområdet gör den lämplig att använda om man vill begränsa området den skall söka av. Typiska användarfall är om man vill veta vilka produkter som finns på gården framför lagerbyggnaden men inte i byggnaden eller om man vill bevaka vilka produkter som passerat i en korridor.


Om Nanolink​ sweden AB

NanoLink Sweden AB

Org nr: 559172-0387

Adress

Låkebergsgatan 40, 423 34 Torslanda
Hitta till oss »

Kontakta oss

​Telefon: 031-79 77 320

Email: support@nanolink.com