NanoLink app

NanoLink app är skräddarsydd för att användas i fält. Här söker man snabbt och smidigt upp den utrustning som behövs, ser vart den är och vem som är använder den. 

Att söka upp en maskin behöver inte bli en lång historia med många inblandade. Skulle något bli kvar på arbetsplatsen syns det tydligt på kartan. Du kan även låta telefonen checka av om allt är med tillbaka till bilen eller containern innan du lämnar arbetsplatsen. Produkt data, instruktionsböcker och andra dokument är enkelt tillgängliga i appen.

Med spårbarhet på utrustning behöver du inte lägga dyrbar tid på att leta efter maskiner och verktyg. Du slipper också akuta inköp eller hyra maskiner du redan äger för att lösa en situation.

Meny

Materiel

​Karta

Produkt

​Välj önskad funktion menyn

Skrolla fram utrustningen du söker direkt i listan eller med hjälp av smarta sökfunktioner. 

Kartan visar var den valda utrustningen är och vem som använder den . Det år bra att zooma in kartan så positionen i en byggnad eller på en byggplats blir tydlig. 

Du ringer enkelt upp personen som använder utrustningen direkt i appen. 

Maskinkortet visar detaljerad information om produkten​.

Koppla dokument​

Användarmanual och annan dokumentation kopplas smidigt till respektive utrustning. 

Skanna produkter​

Skanna spårsändare, här visar appen vilka produkter som finns inom räckvidd för telefonen​ och avståndet till dem.

Skanna QR, skanna produkter märkta med QR kod för att uppdatera systemet med information om position, tid och användare.

Skanna Lista, spara produkter i en lista och låt appen kontrollera att allt kommit in i ex containern vid dagens slut.

​Service modul

​Servicemodulen håller reda på att löpande underhåll, besiktningar och kalibreringar blir utförda i rätt tid. Här finns möjlighet att lägga in noteringar ang reparationer, inköp mm som hör ihop med produkten. All information samlas i en service log som är tillgänglig både i appen och i NanoLink Cloud.

NanoLink Cloud​

I molntjänsten finns samma grundfunktioner som i appen men vi har också lagt till funktioner för att ge en bra överblick över företagets utrustningar och enkla hjälpmedel för att  styra och få bra kontroll på utrustningsflottan.  Kostnaderna för maskiner och verktyg är ofta en betydande kostnad som det är svårt att komma åt utan ett bra stödsystem. Med NanoLink i verksamheten kan både arbetsledning och personal enkelt se hela maskinflottan, vart produkterna finns, vem som använder dem, vilken status de har mm. 

Erfarenheten visar att  användningsgraden på maskinerna går upp, mängden förlorad utrustning minskar drastiskt och livslängden på maskinerna ökar hos våra kunder.

SystemÖversikt​

​Översiktsbilden är det första som möter dig när du öppnar systemet. Den ger en snabb överblick på materiel, användare och kartbilden visar var all utrustning befinner sig.

Enkla menyval leder vidare till mer detaljerad information

​styr utrustningsflottan

I utrustningslistan får du snabbt kontroll på vilken utrustning företaget har, när den köptes in, när det är dags för service mm. Här kan du enkelt anpassa och spara dina egna vyer för att snabbt se informationen som du vill ha den.  Vill du använda informationen utanför NanoLink Cloud går det bra att både exportera den som fil eller använda våra APIer för att skicka den direkt till ex ett affärssystem

Produktöversikt​

​Produktöversikten visar produktinformation, position och vilken användare som har produkten

Service modulen​

För utrustning som kräver periodiskt underhåll, besiktning eller kalibrering håller service modulen reda på när det är dags för nästa tillsyn och meddelar dig i god tid innan.

Här finns också möjlighet att göra noteringar kring åtgärder och händelser runt produkten. All information sparas i en service log och kan enkelt visas upp både i NanoLink Cloud och i NanoLink app 

Registrera produkter och användare

Att registrera användare och utrustningar är smidigt och enkelt i NanoLink Cloud. Det tar bara några minuter att lägga in en ny utrustning.​ 

Om Nanolink​ sweden AB

NanoLink Sweden AB

Org nr: 559172-0387

Adress

Flygfältsgatan 16A, 423 37 Torslanda
Hitta till oss »

Kontakta oss

​Telefon: 031-79 77 320

Email: support@nanolink.com